Priser 2015

Visitation & forsamtale
Økonomiske støttemuligheder.
Forsikringer, pensionsforsikringer, arbejdsgiverbetaling, skattefradrag, Møllens Venner, fonde mm.
Ring for rådgivning, der findes altid en løsning.
gratis
_________________________________________________________

Hvis du kun ønsker afrusning skal der aftales en særskildt pris.
Det forudsætter en forudgående aftale og visitations samtale.
_________________________________________________________Døgn-/Primærbehandling i internatophold, 5 uger

(+ evt. 1 ekstra uge i forlængelse, uden ekstra beregning)
- incl. familiekursus (1 person / 3 dage) *
- incl. efterbehandling 1 dag månedligt i efterfølgende 11 måneder.*

Betalingsbetingelser:
Minimum kr. 27.500,- betales kontant ved indskrivning, eller efter aftale
Resterende kr. 50.000,- betales senest på 10. dagen efter indskrivning.
Ring og få hjælp til financiering.
Ofte er der en sundhedsforsikring eller en anden løsningkr. 77.500,-
Familiekursus alene eller ekstra deltagere, pr. person.
Det er ikke en forudsætning, at man har en pårørende i behandling,
man kan deltage uafhængigt af dette.
kr. 4.800,-
Teenage Power Program , pr. person
Det er ikke en forudsætning, at man har en pårørende i behandling,
man kan deltage uafhængigt af dette.
kr.5.500,-
Økonomiske støttemuligheder.
Forsikringer, pensionsforsikringer, arbejdsgiverbetaling, skattefradrag, Møllens Venner, fonde mm.
Ring for rådgivning.

Betaling kan ske pr. check eller via bank.
Betalingsbetingelser 27.500,- kr. kontant ved indskrivning eller efter aftale. Restbeløb efter 10 dage.
* Forudsætter at behandlingen gennemføres fuldt ud.
Evt. manglende deltagelse i efterbehandlingen eller pårørende kursus medfører ingen reduktion i
behandlingshonoraet.