Til de pårørende

Som pårørende er det næsten en uoverskuelig opgave at motivere alkoholikeren for behandling. De pårørende gør mange forsøg, men ofte opnås kun løfter eller halvhjertede forsøg fra alkoholikeren.
Du kan ringe og få gratis og anonym vejledning på vores døgntelefon 7026 1224

Du kan også skrive til Birthes Brevkasse: Tryk Her Opbygning af motivation.
For at opnå varig motivation må alkoholikeren stilles nogle konsekvenser i udsigt. Et samspil mellem familie, venner og behandlingscenter er særdeles effektivt.
Løfter som; "jeg vil gøre alt for dig, hvis du holder op med at drikke" virker ikke, da alkoholikeren har en sygelig trang, og ikke kan lokkes. Det har større effekt at fremsætte løfter om afsløring af alkoholikerens misbrug.
Trusler som: ”vi bliver skilt”, ”du mister arbejdet”, ”vi anmelder dig for spritkørsel” eller ”du får ikke dine børn at se” vil straks give en reaktion hos alkoholikeren.
Professionel hjælp.
Vi tilbyder gratis rådgivning og vejleding i motivationsfasen. For at motivere rigtigt er der nogle ord som ikke må bruges, og vendinger som skal bruges.
Ofte er beslutsomhed, kombineret med de rette ord og nogle fysiske handlinger, tilstrækkelig til at bringe alkoholikeren i behandling. H
vad der skal gøres i den konkrete situation, er afhængigt af de faktiske forhold, og de er derfor individuelle.
Rådgivning før du gør noget er meget vigtigt.

Ultimatum - Intervention.

Mange prøver at lokke alkoholikeren til at modtage behandling.
Løfter og lange argumenter om hvor skadelig alkoholmisbruget er prøves uden held.
Vi kan tilbyde at hjælpe med en intervention når forudsætningerne er tilstede.Alkoholbehandling
Ved en intervention kommer Erik Hansen og taler med familien og vennerne til alkoholikeren.
Der aftales hvor og hvordan, alkoholikeren skal stilles overfor et valg.
En intervention er kun muligt når hele familien er instillet på at hjælpe og at alkoholikeren ikke ved noget på forhånd om interventionen.

Afklaring.
Før en motivations proces påbegyndes, må de pårørende gøre op med sig selv, hvad der er en tilfredsstillende løsning for dem.
Behandlingsform og tidspunkt vælges af de pårørende.
Sted og tidspunkt hvor alkoholikeren motiveres samt hvilke personer, der skal være med, vælges af de pårørende.

Advarsel.

 • Du må aldrig give en alkoholiker et valg.
 • Du må aldrig gå på kompromis med din beslutning.
 • Du må aldrig true med noget du ikke kan/vil holde.
 • Du må ikke lytte til alkoholikerens manipulationer såsom: ”Så kan jeg tage livet af mig”, ”så ser I mig aldrig mere”, alkoholikeren fælder krokodille tårer eller ”elsker i mig ikke mere”.
 • Du må aldrig nogensinde lave en intervention, uden at der er en professionel og erfaren person med som også har terapeutisk baggrund.
 • Ring til Møllen og spørg hvad en intervention er.


Og husk - Det eneste du ikke må gøre er: Ingenting.

Konsekvenser for pårørende
Ifølge Sundhedsstyrelsen har 1/3 af danskerne et menneske med et alkoholproblem i familien - enten i kernefamilien eller blandt andre familiemedlemmer.

Mindst 120.000 børn vokser op i en familie med et alkoholproblem.


 • 10 pct. vurderes at være behandlingskrævende i børnepsykiatrisk regi
 • 40 pct. har symptomer på forskellige former for psykiske belastninger
 • 50 pct. udviser på undersøgelsestidspunktet ikke symptomer og adskiller sig ikke fra kontrolgruppen
  (Helene Bygholm 2000)
Derudover ved man at:
 • 1/3 af voksne børn fra familier med alkoholproblemer selv udvikler et alkoholproblem
 • ca. 1/3 af voksne børn oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser.
  (Helle Lindgård 2002)

Se også siden : Ultimatum, klik her

Ring Nu. Det er uforpligtende, gratis og anonymt!

Alkoholbehandling - AlkoholBehandlingsCenter,

AlkoholRådgivning DøgnTelefon 7026 1224

Alkoholbehandling
Link: Alkohol afvænning
Link: Behandling