Afrusning af medicinafhængige

MedicinafvænningAfrusning Vi er Danmarks førende Behandlingscenter for Medicinafvænning.
Vi har de bedste forudsætninger for at hjælpe dig af med dig medicinmisbrug.
Der er i hovedtræk 3 grupper medicin som er afhængighedsskabende: Benzodiazepin, Opioid og alkohol.
Opioid er hovedgruppen af smertestillende medicin ofte med et indhold af morfin.
Se denne film om bivirkninger Klik her


Abstinensbehandling - Medicinafvænning

Benzodiazepin er beroligende og angstdæmpende medicin. Nervemedicin eller angstdæmpende medicin er ofte vanedannende.
Benzodiazepin er mere vanedannende end heroin. Det vil sige, at der skal mindre antal mg. til, før der opstår en stærk afhængighed. Uanset om det er lægeordineret eller købt illegalt er den vanedannende effekt den samme!
Det er heller ikke nogen løsning at give lægen skylden for afhængigheden, det vil ikke lindre abstinenserne.
Abstinenser efter medicin afhængighed er længere og sværere end efter alkoholmisbrug eller efter misbrug af illegale stoffer.


Ambulant afrusning

Ambulant afgiftning har ofte ringe resultater, fordi der ikke er den nødvendige abstinensbehandling.
Pludselig ophør med brug af Benzodiazepiner er særdeles farligt, og vil oftest medføre kramper.
Det er i værste fald livstruende/dødelig, og derfor er nedtrapning under professionel vejledning nødvendig. Mange opnår varige resultater ved internatbehandling. Nødvendigheden af miljø afskærmning, kombineret med motivationsopbyggende behandling, minimerer de psykiske abstinenser. Døgnbehandling giver store fordele i medicinafvænning, da personalet straks kan iværksætte ekstra støtte foranstaltninger i form af akupunktur/NADA motion og evt. øgning af dosis i en kortere periode.
Medicinafvænning foretages ved hjælp af Benzodiazepiner med lang halveringstid under nedtrapning. Dosis ordineres af en læge efter en vurdering af patientens fysiske og psykiske tilstand, varighed af afhængigheden og tolerance.
Det er af største vigtighed at patienten observeres tæt i nedtrapningsforløbet.
Medicinafvænning af Benzodiazepin afhængige vil typisk være af en varighed af 21 dage.


Pillemisbrug, medicinafhængig, medicinafvænning, symptomer

Pillemisbrug symptomer. Hvis du har et medicin misbrug, du ikke kan kontrollere, er Behandlingscenter Møllen er godt sted at få rådgivning hos. Her på hjemmesiden finder du mere information om vores behandlingsmetoder, vores faciliteter og Behandlingscenteret Møllen generelt. Hvis du har symptomer på et medicin misbrug, bør du kontakte de professionelle behandlere på Møllen.
Centret er smukt beliggende midt i fredskov og med Gudenåen og egen sø lige ved døren.

Klik på Behandling i menuen ovenfor, hvis du vil i medicinafvænning.


Vi sender dig også gerne vores informationsmateriale, Klik her

Alkoholbehandling - Behandlingscenter Møllen
DøgnTelefon 7026 1224


Læs mere om Vejle Dagbehandling og Anonymitet: http://www.dagbehandling-alkohol.dk/vejle-dagbehandling-af-alkoholmisbrugere