Afrusning af alkoholmisbrugere.

Har du eller en du kender brug for afrusning efter et alkoholmisbrug eller et medicinmisbrug.
Alkoholafrusning skal foretages under lægeligt tilsyn. Undgå de steder der ikke har læger tilknyttet.
.

"En Kold Tyrker" - Det bruger vi ikke!

En kold tyrker er et populært udtryk for et pludseligt ophør af indtagelse af alkohol eller medicin. Udtrykket er brugt om den tilstand der, ved ophør,  optræder som følge af en afhængighed.

Afrusning - Alkoholmisbrug

Et stort problem i forbindelse med afvænning efter et alkoholmisbrug, er de abstinenser der kan opstå. Under et forløb med afrusning, bliver disse abstinenser behandlet hos alkoholmisbrugeren.
Abstinenssymptomerne hos en alkoholmisbruger kan være fysiske reaktioner såsom indre uro, svedeture, rysten på hænderne og i alvorlige tilfælde krampeanfald. De kan også være psykiske reaktioner som synshallucinationer og vrangforestillinger. Under en afrusning tilsigtes det at sådanne reaktioner så vidt muligt undgås.
Det kan foregå ved en lægekontrolleret medicinsk afrusning hvor medicinen skal lindre abstinenssymptomerne under afrusningsforløbet. 
Som hjælp til afrusning kan Nada-akupunktur benyttes da metoden kan hjælpe med at begrænse abstinenser efter et alkoholmisbrug. Akupunkturen kan fungere som et supplement til den medicinske afrusning. Det er dog vigtigt at der i forbindelse med Nada-akupunkturen også indgår anden behandling, som eksempelvis psykologisk bistand og terapi, da akupunkturen kun hjælper abstinenser, men i sig selv ikke er en "kur" mod alkoholmisbrug.

Frygten for abstinenser kan for mange være grund nok til at man "falder i" igen og genoptager et alkoholmisbrug. Ved et smerte- og abstinensfrit afrusningsforløb, kan denne frygt begrænses og man har derfor elimineret en mulig faldgrube for alkoholmisbrugeren.

Alkohol rådgivningen kan rådgive omkring alkoholmisbrug og fortælle mere om muligheder for afrusning på tlf. 7026 1224.

Behandlingscenter Møllen
tlf 7026124